Home

Welkom op onze website van de Stichting Vrienden van de Dierenweide Acht.

Wie zijn wij?
Wij zijn de Stichting Vrienden van de Dierenweide Acht en zijn opgericht op 14 november 2016.
De Vrienden van de Dierenweide zijn in maart 2016 ontstaan na het Burgerinitiatief en hebben ons ten doel gesteld de huidige Dierenweide in zijn volledige omvang en op dezelfde plaats te behouden. 
Het Burgerinitiatief is door 1635 inwoners ondertekend.
Op 18 oktober 2017 is het Burgerinitiatief met 31 stemmen voor en 10 tegen in de gemeenteraad aangenomen.

Bestuur
Wij, Jan, Yvonne, Cees, Pieter, Sylvia en Yvonne vormen het bestuur van de Stichting.

Welk doel hebben wij?
1. Het mogelijk maken dat publiek – onder begeleiding van vrijwilligers – tijdens beperkte openingsuren toegelaten wordt op het terrein van de Dierenweide om zo dichter bij de dieren te kunnen komen;
2. Het zodanig inrichten van de Dierenweide en de directe omgeving zodat de sociale- en de educatieve functie daarvan wordt vergroot;
3. De huidige beheerder ondersteunen met werven en zo nodig trainen van vrijwilligers evenals het verwerven en beheren van subsidies en donaties.

In het Ondernemersplan laten wij u zien wat wij willen bereiken.

Openingstijden:
In 2018 willen wij de Dierenweide beperkt openstellen voor bezoekers. Allereerst zal er nog een toegangspoort en een afgebakend looppad gerealiseerd moeten worden.